Februar 2023

 

Brønsodde den 24. februar 2023

 

Der indkaldes til generalforsamling

tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

                      2. Formandens beretning.

                      3. Gennemgang af regnskab.

                      4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Regnskabet for 2022 udviser et underskud på 26.707 kr.

Derfor foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse, således at det fremtidige kontingent fra 2024 bliver 1000 kr. for aktive medlemmer. For tidligere aktive medlemmer stiger kontingentet til 500 kr.

5. Valg til bestyrelsen.

Kasserer Kristian Hjerresen er på valg. Kristian modtager genvalg. Valg af ny sekretær. Bestyrelsen foreslår Henning Fredberg Valg af ny pladsmand: Bestyrelsen foreslår Benny Sørensen

                      6. Valg af to revisorer. Nuværende revisorer er Kjeld Hawaleschka og Svenn Vølker

7. Valg af suppleant til revisor. Nuværende suppleant er Per Fejrskov.

8. Valg af suppleant til bestyrelse. Nuværende suppleanter er Carsten C. Møller og Per Nymark.

9. Eventuelt.

 

 Forslag fra medlemmer skal foreligge skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Vigtige datoer i 2023

14. marts kl. 19.00

Generalforsamling i klubhuset.

22. april

Medlemsdag med montering af bro mv. Vi mødes kl. 8.00 til morgenkaffe som sædvanlig. Der er skipper labskovs og standerhejsning, når vi er færdige.

23. juni

Skt. Hans Aften 28. oktober Medlemsdag, hvor broen afmonteres. Vi mødes kl. 8 til morgenkaffe. Der er gule ærter, når vi er færdige.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Maj 2022

 

 

 

April 2022

 

Lørdag den 30 april.

 

Medlemsdag med montering af bro mv.

 

Vi mødes til morgenkaffe kl. 8 som sædvanlig.

 

Der serveres Skipper labskovs, og der er standerhejsning, når vi er færdige.

 

 

 

 

Mød talstærkt op.

 

Vi glæder os til at se jer

 

Bestyrelsen

 

 

Marts 2022:

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Referat af generalforsamling

 afholdttirsdag den 15.3 kl. 19.00  2022 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                   

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Svenn Vølker blev valgt som dirigent.

 

 1. Formandens beretning. På vegne af den sygemeldte formand Karsten Kidmose fremlagde

Henning Fredberg formandsberetningen. Beretningen godkendt.

 

 1. Gennemgang af regnskab. Kasserer Henning Paulsen gennemgik regnskabet for 2020 og 2021.

Begge regnskaber godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

Forslag fra bestyrelsen:

På grund af hærværk og tyveri har klubben har haft store udgifter til udskiftning af låse og til indkøb af nye nøgler til alle medlemmer. 

Derfor foreslår bestyrelsen, at der opkræves et engangsbeløb på 200 kr. af hvert medlem til delvis dækning heraf.

Opkrævningen af de 200 kr. vil blive udsendt snarest efter generalforsamlingen.

Desuden foreslås, at der i forbindelse med fremtidige indmeldelser i klubben opkræves et engangsgebyr for udlevering af nøgle på 200 kr.

 

Begge forslag blev forkastet af generalforsamlingen.

 

Samtidig pålægges bestyrelsen at udarbejde alternativt forslag til at dække det ekstraordinære underskud i 2021.

 

 

 

5.      Valg til bestyrelsen:

 Karsten Kidmose genvalgt som formand. 

 Holger Trolle genvalgt som husmand

Henning Fredberg genvalgt som pladsmand.  

Som ny kasserer valgtes Kristian Hjerresen.

 Karsten Sielemann genvalgt som sekretær frem til generalforsamlingen i 2023.

 

6.       Valg af to revisorer.  Svenn Vølker genvalgt. Som ny revisor valgtes Kjeld Hawaleschka. 

 

7.       Per Fejrskov genvalgt som suppleant til revisor..

 

8.      Valg af suppleant til bestyrelse. Carsten C. Møller genvalgt og ny suppleant blev Per Nymark.

 

9.      Eventuelt    

 

  

 

 

Vigtige datoer i 2022

 

15. marts kl. 19.00

Generalforsamling  i klubhuset. 

 

30. april

Medlemsdag med montering af bro mv. Vi mødes kl. 8.00 til morgenkaffe som sædvanlig. Der er skipper labskovs og standerhejsning, når vi er færdige.

 

23. juni

Skt. Hans Aften

 

29. oktober

Medlemsdag, hvor broen afmonteres. Vi mødes kl. 8 til morgenkaffe. Der er gule ærter, når vi er færdige.

 

 

 

August 2021:

 

Arbejdsdag lørdag den 21. august kl. 08.00

 

Vi fik ikke holdt nogen arbejdsdag i foråret pga Covid 19, men nu er situationen ændret og ferien er overstået for de fleste.

 

Broen fungerer fint, men området, pladsen og diverse fiskeredskaber trænger til en gevaldig oprydning.

 

Vi forventer at slutte kl 12.00, hvor vi tænder grillen og får os en pølse eller to.

 

For at tidsplanen skal holde er det nødvendigt at alle med husplads har ryddet op foran skuret og i mellem- og baggang.

 

Fra mandag den 16. opstilles en container, som kan benyttes til det der ikke kan bruges mere, eller hvor ejermanden er ukendt.

 

Det er det enkelte medlem, der har ansvaret for sine egne ting, så er man ikke til stede eller ikke på forhånd har ryddet op, så er der ingen regres eller erstatningsansvar overfor bådelauget, hvis

et medlem eller bestyrelsen har smidt noget ud, som blev anset for værdiløst.

 

Kan man ikke komme den 21. skal der meldes afbud til Henning på SMS 3022 7901.

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marts 2020

 

 

Referat af generalforsamling i Brønsodde Fiskeri-og Bådlaug

Afholdt tirsdag den 10.3  kl. 19.00  2020 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                   

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Svenn Vølker valgt som dirigent.

 

 1. Karsten Kidmoses formandsberetning godkendt. 

 

 1. Gennemgang af regnskab ved kasserer Henning Paulsen. Regnskab godkendt

 

 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: 

 

§3

 Lauget har plads til opbevaring af både og redskaber og en bådebro med plads til 36 både.

En plads ved broen koster 750 kr. i et engangsbeløb. Dette beløb tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Bådene ved broen må max. have en længde på 20 fod og motorstørrelsen på bådene må max. være

45 HK.

Bestyrelsen kan afvise en båd ved broen, hvis båden efter bestyrelsens skøn vil være til skade for broen.

 

Forslaget godkendt. Den nuværende §3 erstattes af ovenstående.

 

14.    Karsten Kidmose genvalgt som formand.. 

Holger Trolle genvalgt som husmand.

Henning Fredberg genvalgt som pladsmand.. 

 

15.    Jens Peter Eriksen og Svenn Vølker  genvalgt som revisorer. 

 

16.    Per Fejrskov genvalgt som revisor suppleant..

 

17.    Carsten C. Møller og Villy Madsen genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

 

18.    Eventuelt   

 

 

Der indkaldes til generalforsamling

tirsdag den 10.3  kl. 19.00  2020 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                    

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Formandens beretning.

 

 1. Gennemgang af regnskab.

 

 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: 

 

§3

 Lauget har plads til opbevaring af både og redskaber og en bådebro med plads til 36 både.

En plads ved broen koster 750 kr. i et engangsbeløb. Dette beløb tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Bådene ved broen må max. have en længde på 20 fod og motorstørrelsen på bådene må max. være

45 HK.

Bestyrelsen kan afvise en båd ved broen, hvis båden efter bestyrelsens skøn vil være til skade for broen.

 

23.  Formand Karsten Kidmose er på valg. 

Hus- og pladsmænd Holger Trolle og Henning Fredberg er på valg. 

 

24.  Valg af to revisorer. Nuværende revisorer er Jens Peter Eriksen og Svenn Vølker   

 

25.  Valg af suppleant til revisor. Nuværende suppleant er Per Fejrskov.

 

26.  Valg af suppleant til bestyrelse. Nuværende suppleanter er Carsten C. Møller og Villy Madsen

 

27.  Eventuelt    

 

  

  Forslag fra medlemmer skal foreligge skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen.     

 

 

 

Marts 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra generalforsamling i Brønsodde Fiskeri- og Bådlaug

tirsdag den 12. marts 2019  kl.  19.00 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                     

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Per Fejrskov valgt.

 

 1. Formandens beretning godkendt.

Fra og med 2020 opkræves kontingentet ved udsendelse af mails til de medlemmer, der har en registreret mail adresse. Øvrige medlemmer  opkræves kontingent som sædvanlig pr. brev.

 

 1. Regnskab godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. Ingen forslag.

 

32.   På valg til bestyrelsen er:

Kasserer Henning Paulsen genvalgt.

Sekretær Karsten Sielemann genvalgt.

 

33.   Valg af to revisorer  

Nuværende revisorer: Svenn Vølker og Jens Peter Eriksen genvalgt.

 

34.   Valg af suppleant til revisor

Nuværende suppleant: Per Fejrskov genvalgt

 

35.   Valg af suppleanter til bestyrelse

Nuværende suppleanter: Carsten C. Møller og Villy Madsen genvalgt.

 

36.   Eventuelt. Bestyrelsen undersøger mulighederne for opsætning af hjertestarter.   

 

 

Referent: Karsten Sielemann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2018

 

 

 

For medlemmer af Brønsodde fiskeri-og bådelaug

og ledsagere.

 

fredag den 16 november kl. 18.00

i klubhuset,

tilmelding senest mandag den 12 november.

 

 

Julefrokost

 

Pris 125 kr.

 

Øl og snaps mv. købes til sædvanlige priser

Tilmed dig på listen, der ophænges i klubhuset, eller send en mail til kaj.mortensen@profibermail.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2018

 

 

Referat af generalforsamling

tirsdag den 13.3  kl. 19.00  2018 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                    

 

Dagsorden

37.                   Henning Fredberg valgt som dirigent..

 

38.                  Formandens beretning godkendt.

 

39.                  Regnskabet godkendt.

 

40.                  Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

Forslag fra bestyrelsen om nedenstående vedtægtsændringer blev vedtaget:

 

§ 4:

Tidligere aktive medlemmer kan optages som medlemmer af lauget til et reduceret kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.  Disse medlemmer har fri adgang til plads og hus og kan deltage i generalforsamlinger, dog uden stemmeret. Ikke aktive medlemmer kan ikke have bro- og husplads.

 

I § 7 ændres sidste sætning til: Samtlige aktive medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.

Desuden erstattes ordet støttemedlemmer i § 27 med ikke aktive medlemmer.

 

41.                  Formand Karsten Kidmose genvalgt.

Holger Trolle blev valgt som ny husmand og Henning Fredberg som ny pladsmand.

 

42.                  Jens Peter Eriksen og Svenn Vølker genvalgt som revisorer.  

 

43.                  Per Fejrskov genvalgt som suppleant til revisor.

 

44.                  Genvalg til Carsten C. Møller og Villy Madsen som suppleanter til bestyrelsen

 

45.                  Eventuelt    

 

  

 

 

 

august 2017

Hjælp til optagning af både i 2017

Store både:

Reserver tid hos Per Nymark, tlf. 31 48 25 93. Per er til rådighed efter aftale følgende lørdage:

den 7. oktober, den 14. oktober og den 21. oktober

 

Små både:

Bjarne Hansen vil være behjælpelig med optagning af små både på hverdage.

Ring til Bjarne, tlf. 53 63 92 98, for at aftale et tidspunkt.

 

 

MVH.
Bestyrelsen

 

 

Marts 2017

 

Beslutningsreferat fra generalforsamling

tirsdag den 7.3  kl. 19.00  2017 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                     

Dagsorden

46. Svenn Vølker blev valgt som dirigent

 

47. Formandens beretning blev godkendt.

 

48. Gennemgang af regnskab. Regnskabet blev godkendt

 

49. Behandling af indkomne forslag 

Generalforsamlingen vedtog følgende forslag, der er gældende fra nu af:

Medlemmer, der ophører med at være aktive og ikke længere har båd og husplads, kan fortsat være medlemmer af foreningen med adgang til plads og klubhus.

Kontingent fastsættes til 300 kr.

Bestyrelsen pålægges til næste generalforsamling at udarbejde forslag til vedtægtsændring, der vedrører denne gruppe.

 

50. Valg til bestyrelsen:

Kasserer Henning Paulsen blev genvalgt.

Sekretær Karsten Sielemann blev genvalgt

 

51. Valg af to revisorer  

 Svenn Vølker og Jens Peter Eriksen blev genvalgt

 

52. Valg af suppleant til revisor

 Per Fejrskov blev genvalgt

 

53. Valg af suppleanter til bestyrelse

Carsten C. Møller og Villy Madsen blev genvalgt

 

54. Eventuelt    

 

  

Referent: Karsten Sielemann.     

 

 

 

december 2016-12-14

 

 

Der indkaldes til generalforsamling

tirsdag den 7.3  kl. 19.00  2017 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                     

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.

 

2.     Formandens beretning.

 

3.     Gennemgang af regnskab.

 

4.     Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

5.     valg til bestyrelsen er

Kasserer Henning Paulsen.

Sekretær Karsten Sielemann

 

6.     Valg af to revisorer  

Nuværende revisorer: Svenn Vølker og Jens Peter Eriksen

 

7.     Valg af suppleant til revisor

Nuværende suppleant: Per Fejrskov

 

8.     Valg af suppleanter til bestyrelse

Nuværende suppleanter: Carsten C. Møller og Villy Madsen

 

9.     Eventuelt    

 

  

  Forslag fra medlemmer skal foreligge skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen.     

 

 

 

marts 2016

 

 

Referat af generalforsamling i Brønsodde Fiskeri-og
Bådlaug tirsdag den 15.3  kl. 19.00  2016 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                   

Dagsorden

1.   Svenn Vølker blev valgt som mødedirigent.

 

2.   Formand Karsten Kidmoses beretning blev godkendt..

 

3.   Gennemgang af regnskab ved kasserer Henning Paulsen.  Regnskab godkendt.

 

4.   Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring om både på pladsen:

 

Nuværende formulering om både på pladsen i § 28:

Pladsen skal være ryddet for både senest den 1. juni, dog kan der efter aftale med pladsmanden tildeles en plads for en kortvarig reparation af egen båd.

 

Ny formulering foreslået af bestyrelsen om både på pladsen i § 28:

Pladsen skal være ryddet for både senest den 1. juni, dog kan der efter aftale med pladsmænd tildeles en plads for en tidsbegrænset reparation. Det er eksklusionsgrund at efterlade både på pladsen efter 1. juni uden tilladelse fra pladsmænd. Både, der henstår på pladsen efter 1. juni uden forudgående tilladelse, vil blive fjernet fra pladsen.

 

Forslaget blev reformuleret således:

 

Pladsen skal være ryddet for både senest den 1. juni, dog kan der efter aftale med pladsmænd tildeles en plads for en tidsbegrænset reparation.  At efterlade både på pladsen efter 1. juni uden forudgående tilladelse fra pladsmænd kan medføre tab af medlemskab af foreningen. Både, der henstår på pladsen efter 1. juni uden forudgående tilladelse, vil blive fjernet fra pladsen.

 

Med den nye formulering blev forslaget vedtaget med 14 ud af 20 stemmer, hvilket udgør mere end de krævede 2/3 jf. § 13 i vedtægterne.

 

 

 

5.   Formand Karsten Kidmose blev genvalgt som formand for en ny 2-årig periode.

 

De nuværende hus- og pladsmænd Per Nymark og Geert Svensson blev valgt for en ny 2-årig periode.

 

6.   De nuværende revisorer Jens Peter Eriksen og Svenn Vølker blev genvalgt.  

 

7.   Nuværende revisor suppleant Per Fejrskov blev genvalgt.

 

8.   Nuværende suppleanter til bestyrelsen Carsten C. Møller og Villy Madsen blev genvalgt

 

9.   Eventuelt    

 

 

 

 

referent: Karsten Sielemann

 

 

 

 

 

marts 2015

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling

tirsdag den 3.3  kl. 19.00  2015 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                    

Dagsorden

1.     Svenn Vølker blev valgt som dirigent.

 

2.     Formandens beretning v. sekretær godkendt.

 

3.     Regnskab godkendt.

 

4.     Behandling af indkommet forslag fra medlem.

 Det foreslås, at nuværende og fremtidige medlemmer opdeles i 2 typer af medlemmer:

 

A medlemmer, der har båd, og som desuden har bro- og/eller husplads. Kontingentet er som nu 750 kr.

 

B medlemmer, der hverken har båd, bro - eller husplads, men som udelukkende benytter medlemsskabet til at komme på pladsen og deltage i diverse aktiviteter. Kontingentet foreslås til 500 kr.

 

Forslaget blev forkastet ved afstemning.

 

5.     Valg til bestyrelsen:

Kasserer Henning Paulsen genvalgt.

Sekretær Karsten Sielemann genvalgt

 

Karsten Kidmose har ønsket at fratræde som husmand og udelukkende fortsætte som formand.

Til varetagelse af hvervet som husmand valgtes Per Nymark og Geert Svensson, der således er både plads- og husmænd.

 

6.     Svenn Vølker og Jens Peter Eriksen blev genvalgt som to revisorer.   

 

7.     Per Fejrskov valgt som suppleant til revisor.

 

8.     Carsten C. Møller genvalgt og Willy Madsen nyvalgt som suppleant til bestyrelsen.

 

9.     Eventuelt    

 

  

 

 

marts 2014

 

 

Referat af generalforsamling

tirsdag den 4.3  kl. 19.00  2014 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                     

Dagsorden

1.     Svenn Vølker valgt som dirigent.

 

2.     Formandens beretning. Beretning godkendt.

 

3.     Gennemgang af regnskab. Regnskab godkendt.

 

4.     Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

Forslag 1

Bestyrelsen foreslår, at der afsættes penge i budgettet til at betale for udsætning af pæle til bro.

Bestyrelsen indgår aftale med et hold af foreningens medlemmer, der mod et fast beløb eller timebetaling påtager sig,

at pælene er forskriftsmæssigt i vandet, når der indkaldes til medlemsdag til montering af brofag, gelænder mv.

 

Forslaget vedtaget.

 

Forslag 2

Bestyrelsen foreslår som konsekvens af forslag 1, at kontingentet hæves til 750 kr. pr. medlem fra 2015

for at sikre, at der er midler til den fortsatte drift af plads og bro.

 

Forslaget vedtaget.

 

5.     Formand på valg. Karsten Kidmose genvalgt som formand.

Husmand på valg. Karsten Kidmose valgt som husmand.

Gert Svensson og Per Nymark valgt som nye pladsmænd.

 

6.     Valg af to revisorer. Peter Eriksen og Svenn Vølker genvalgt. 

 

7.     Valg af suppleant til revisor. Per Brandmand genvalgt.

 

8.     Valg af suppleant til bestyrelse. Henrik Møller genvalgt.

 

9.     Eventuelt    

 

 

August 2013

 

 

Brønsodde fiskeri- og bådelaug`s 25 års jubilæum den 24. august 2013.

 

Der er åbent hus på pladsen, Damspskibsvejen , 7120 Vejle Ø,  kl. 0900 til 1600.

Aktiviteter:

1.    Rygning af fisk

2.    Bødning af garn/rensning af garn

3.    Klap en fisk

4.    Brandvæsnets redningsfartøj

5.    Stegning af pølser/fiskefileter over åben ild

6.    gratis øl/vand

7.    Fiskekonkurrence med præmier sponseret af lokale firmaer

 

 

FISKEKONKURRRENCE!

 

I anledning af  BFBL`s 25 års jubilæum afholdes der fiskekonkurrence på Vejle fjord.

 

Der fiskes fra fredag den 23. til lørdag den 24. aug 2013 med op til 3 nedgarn,

 

Indvejning i klubhuset dampskibsvejen lørdag  kl. 0900 til 0930.

 

Konkurrencen er åben for alle – intet deltagergebyr.

 

Der uddeles præmier i flg. kategorier:

 

1.    Skrubbe

2.    Ising

3.    makrel

4.    ensærlig fisk”

 

 

Tilmelding til Lasse Mikkelsen på tlf. 22358388 senest fredag kl 1900.

 

 

 

Juni 2013

 

 

Husk SCT. Hans aften søndag den 23. juni 2013.

Bålet tændes kl. 20:30. Grillen er klar fra kl.18:00

Drikkevarer købes i klubhuset.

 

Et medlem af foreningen, Lars F. Andersen, har igen i år storsindet tilbudt at sponsere ringridderpølser og grill ben.

For at give Lars en ide om, hvor meget grill kød, han skal medbringe, bedes interesserede skrive sig på den liste, der hænger i klubhuset.

Sidste frist er den 19.6  2013

 

 

Aktivitetsdag for alle medlemmer

 

Lørdag den 1. juni kl. 09.00 2013.

 

Vi starter med morgenkaffe, inden vi går i gang med dagens arbejde på og omkring pladsen og i klubhuset.

 

 

 

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

 

April 2013

 

Udsætning af både.

 

Hvis I mangler hjælp af ophalervogn samt traktor, kontakt da venligst en af nedenstående:

Knud Erik Kristoffersen

Hagen Kömmler

Per Brandmand el.

Lars Rod

De kan starte traktoren og har nøgle til ophalervogn.

 

 

 

April 2013

 

 

 

Referat af

 

Generalforsamling  søndag den 17.3 2013 i klubhuset.

 

                                                                                                                                                                                    

                                                     Dagsorden

 

1.         Svenn Vølker valgt som dirigent.

 

2.         Formand Karsten Kidmose aflagde beretning. Beretning blev godkendt..

 

3.         Gennemgang af regnskab for 2012 v. kasserer Henning Paulsen. Regnskab godkendt.

 

4.         Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

    Forslag fra Søren Sonne om retablering af slæbestedet blev vedtaget. Pladsmand Lars Rod står for den praktiske udførelse.

    Forslag fra Søren Sonne om båd lifte ved broen blev drøftet, og ideen er taget under overvejelse i bestyrelsen uden afstemning

    blandt medlemmerne, men der er ingen aktuelle planer om gennemførelse.

    Pladsmand Lars Rod fortsætter som ene pladsmand med Per Nymark som assistent.

 

5.         Valg af kasserer

    Henning Paulsen genvalgt.

6.         Valg af bestyrelsesmedlem   

    Karsten Sielemann genvalgt.    

7.         Valg af to revisorer  

    Svenn Vølker og Peter Eriksen genvalgt.

 

8.         Valg af suppleant til revisor

    Preben Kjeldsen.

 

9.         Valg af suppleant til bestyrelse

    1. suppleant Carsten C. Møller og 2. suppleant Henrik C. Møller

 

10. Eventuelt. Førstehjælpskursus til medlemmerne : Per Brandmand og Gert Svensson undersøger mulighederne.    

 

  

 

Oktober 2012

 

Husk at alle både, alt tovværk og fortøjninger samt private stiger mv skal være fjernet fra broen senest lørdag den 27. oktober.

 

Juni 2012

 

Husk SCT. Hans aften lørdag den 23. juni 2012.

Bålet tændes kl. 20:30 medbring selv mad. Grillen er klar fra kl.18:00

Drikkevarer købes i klubhuset.

 

 

Et medlem af foreningen, Lars F. Andersen, har storsindet tilbudt at sponsere ringridderpølser og grill ben.

For at give Lars en ide om hvor meget grill kød, han skal medbringe,

bedes interesserede skrive sig på den liste, der hænger i klubhuset. Sidste frist er den 20.6.

 

 

 

Maj 2012

 

Aktivitetsdag for alle medlemmer

 

Lørdag den 9. juni kl. 09.00.

 

Vi starter med morgenkaffe,

inden vi går i gang med dagens arbejde

 på og omkring pladsen og i klubhuset.

 

 

 

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Februar 2012

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Der indkaldes til

 

Generalforsamling i Brønsodde fiskeri og bådlaug

 

søndag den 25.3, kl.10  i klubhuset

 

                                                                                                                                                                                     

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Formandens beretning.

 

 1. Gennemgang af regnskab.

 

 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Forslag fra medlemmer skal foreligge skriftligt og være modtaget af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

5.      Valg af formand

Karsten Kidmose er på valg. Modtager genvalg.

 

6.      Husmand Gert Svensson er på valg. Modtager genvalg.

 

Pladsmand Per Nymark er på valg. Modtager ikke genvalg.

 

Bestyrelsen foreslår Lars Topp og Lars Rod som pladsmænd.

 

7.      Valg af to revisorer   

            Svenn Vølker og Peter Eriksen er på valg.

   

8.      Valg af suppleant til revisor

           Preben Kjeldsen på valg som revisorsuppleant.

 

9.      Valg af suppleant til bestyrelse.

          Carsten C. Møller og Henrik C Møller er på valg.

 

10.  Eventuelt       

       

 

Bemærk følgende vigtige datoer:

 

Pæle udsætning den 24. marts. Pladsmændene samler et hold.

 

Bro udsætning den 14. april.  Vi mødes alle kl. 8.00 i klubhuset til morgenkaffe.

Efter udsætningen er der skipper labskovs.

 

 

 

November 2011

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Bredballe den 29.9.2011

 

Til medlemmerne

 

Sæsonen 2011 nærmer sig sin afslutning. Husk at bådene skal være fjernet fra broen senest den 30. oktober. 

For at der kan være plads til alle både på pladsen er det vigtigt, at alle bådejere  kontakter pladsmanden og få anvist en plads, inden både placeres på pladsen.

Både, der er placeret uden pladsmandens anvisning og ligger i vejen, vil blive fjernet på medlemmets regning.

Pladsmanden bestemmer suverænt, hvor og hvordan bådene skal placeres, og medlemmerne har pligt til at følge pladsmandens anvisninger.

 

Bro optagning den 5.11.2011 – Mød talstærkt op

Vi mødes kl. 8.00 på pladsen til morgenmad. Når broen er oppe, serveres som sædvanlig gule ærter.

 

Julefrokost

Der afholdes julefrokost den 18.11 kl. 18.00 i klubhuset for medlemmer med ledsager.  Pris for deltagelse er 100 kr. pr. person. Øl, snaps mv. kan købes i klubhuset til fornuftige priser.

 

 

Bestyrelsen

 

 

 

j0183290

 

Julefrokost 2011

 

For medlemmer af Brønsodde fiskeri-og bådelaug

og ledsagere.

 

fredag den 18. november kl. 18.00

 

i klubhuset.

 

j0412680

 

Pris 100 kr.

 

Øl og snaps mv. købes til sædvanlige priser

Tilmed dig på listen, der ophænges i klubhuset.

 

Husk at tilmelde dig senest den 11 november 2011

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Februar 2011

 

 

Vigtigt:

 

Bro sættes ud den 9. april. Vi mødes kl. 8.00 til morgenkaffe. Der er skipper labskovs når vi er færdige.

 

 

Pælene sættes den 2. – 3. april. Bestyrelsen indkalder et særligt hold.

 

Mød tal stærkt op

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2010

j0183290

 

Julefrokost 2010

 

For medlemmer af Brønsodde fiskeri-og bådelaug

og ledsagere.

 

lørdag den 13. november kl. 18.00

 

i klubhuset.

 

j0412680

 

Pris 75 kr.

 

Øl og snaps mv. købes til sædvanlige priser

Tilmed dig på listen, der ophænges i klubhuset.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

September 2010

 

Bådene skal være fjernet fra broen senest den sidste weekend i oktober,

men må ikke oplægges på pladsen uden aftale med pladsmanden.

Uden aftale med pladsmanden fjernes båden fra pladsen.

 

M.V.H

Bestyrelsen

 

 

Marts 2010

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Generalforsamling den 21.3, kl.10  i klubhuset

 

                                                                                                                                                                                    

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.

Svenn Vølker valgt til dirigent.

 

2.     Formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3.     Gennemgang af regnskab.

Regnskabet godkendt.

 

4.     Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Forslag fra medlemmer:

Forslag om A og B medlemmer med forskelligt kontingent blev forkastet.

Forslag om at søge optagelse i turbåd foreningen blev forkastet.  

 

5.     Valg af formand

Karsten Kidmose genvalgt som formand.

 

6.     Husmand Gert Svensson genvalgt.

Pladsmand Per Nymark genvalgt.

 

7.     Valg af to revisorer   

            Svenn Vølker og Peter Eriksen genvalgt.

   

8.     Valg af suppleant til revisor

           Preben Kjeldsen genvalgt.

 

9.     Valg af suppleant til bestyrelse.

Carsten C. Møller nyvalgt og Henrik C Møller genvalgt.

 

10. Eventuelt       

Bestyrelsen undersøger forskellige forsikringsmuligheder.

Dato for julefrokost offentliggøres snarest muligt.

 

 

 

Ref. KS

 

 

 

Der indkaldes til

 

Generalforsamling den 21.3, kl.10  i klubhuset

 

                                                                                                                                                                                     

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.

 

2.     Formandens beretning.

 

3.     Gennemgang af regnskab.

 

4.     Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

5.     Valg af formand

Karsten Kidmose er på valg.

 

6.     Husmand Gert Svensson er på valg

Pladsmand Per Nymark er på valg

 

7.     Valg af to revisorer   

            Svenn Vølker og Peter Eriksen er på valg.

   

8.     Valg af suppleant til revisor

           Preben Kjeldsen på valg som revisorsuppleant.

 

9.     Valg af suppleant til bestyrelse.

          Jørn Laursen og Henrik C Møller er på valg.

 

10. Eventuelt       

       

 

 

Bemærk følgende vigtige datoer:

 

Pæle udsætning den 10. april. Bestyrelsen samler et hold.

 

Bro udsætning den 24. april.  Vi mødes alle kl. 8.00 i klubhuset til morgenkaffe.

Efter udsætningen er der skipper labskov.

 

November 2009

Broen skal tages op lørdag den 7. november 2009.

 

Vi mødes til morgenkaffe og rundstykker kl. 8.

 

Når broen er i land, serveres de traditionelle gule ærter.

 

Bådene skal være fjernet fra broen senest den sidste weekend i oktober

Husk der er mødepligt, ved lovlig fravær kontakt en af Pladsmændene.

 

Per Nymark 75 71 23 11 / 40 98 32 13

Lars Erik Topp 75 81 63 46 / 41 17 30 92

 

 

IMG_1820
September 2009

 

 

Til medlemmerne og specielt de aktive fiskere.

 

Brønsodde fiskeri- og bådelaug og Surfklubben.

 

Vores forening har en aftale med Surfklubben, der  giver en række fordele både for dem og os.

 

Vi får strøm og vand og kan benytte toiletter og bade. Surfklubben har en plads ved vores bro og kan benytte broen i forbindelse med deres forskellige arrangementer.

 

Aftalen indebærer desuden, at vi ikke placerer net og ruser, der spærrer for surfernes adgang til og fra stranden, som det er sket i enkelte tilfælde.

 

Bestyrelsen skal hermed kraftigt betone over for de aktive fiskere blandt medlemmerne, at de ikke placerer net og ruser, der kan være til gene for surferne, og at vi vil se meget alvorligt på fremtidige klager fra Surfklubben over besværlig adgang til vandet. 

 

Hjælp os med at bevare det gode forhold til surferne.

 

Bestyrelsen.

 

 
Juni 2009

 

Du og din familie indbydes til Sct. Hans aften

tirsdag den 23 juni 2009

i Brønsodde fiskeri og bådlaug.

Medbrig selv til grillen, der grilles fra kl. 18

Øl , vin og vand kan købes på pladsen

Bålet tændes kl. :20:30

 

Da den Julianske kalender blev indført i Rom i år 45 f. Chr. faldt midvinter (Solen lavest på himlen) på den 25. december og midsommer (Solen højest på himlen) den 24. juni. på de dage var der fester, midvinterfesten blev i kristen tid gjort til fødselsdag for Jesus og midsommerfesten blev knyttet til Johannes Døber, det skulle være hans fødselsdag fordi der står i Det Nye Testamente at hans mor var i 6. måned da Maria blev gravid. På trods af at den Julianske kalender ikke passede helt til solåret og datoerne for solhverv derfor flyttede sig, så fastholt man festdagene. Da begge datoer har med Sol og varme at gøre er dagene i de fleste kulturer forbundet med ild. Romerne fejrede f. eks. fest for guden Fortuna, gudinde for markeder og grøntsager, ved midsommer og gentændte i den forbindelse den hellige ild i templerne.
Herhjemme blev vor gamle midvinterfest, Julen, flyttet da vi gik over til kristendommen og tilsvarende flyttede midsommerfesten til sct. Hans på trods af at datoerne for solhverv fortsatte med at flytte. År 1100 var det f. eks. solhverv allerede 15. december og 15. juni.
Da det var uholdbart at kalenderen flyttede sig gennemførte pave Gregor i 1582 en reform der flyttede datoen for solhverv til d. 21. dér havde den ligget da den kristne kalender var blevet samordnet med den romerske ved Nikæamødet i 325. Den nye kalender passede bedre med Solen og derfor er det stadig solhverv d. 21. (en gang imellem falder det på d. 20.).

maleri af Jørn Henrik OlsenBålbrændingen hænger sammen med en gammel folketro på at det holder onde kræfter væk, man troede at onde kræfter især var på spil på de særlige helligaftner. Ideen med at anbringe en heks på bålet er ret ny, det begyndte man først på herhjemme i slutningen af 1800-tallet. Sct. Hansbålet har altså intet at gøre med middelalderens hekseafbrændinger.

Helligkilderne skulle også være særlig kraftige denne aften (at drikke kildevand er stadig noget mange tror er særlig sundt, i 1850'erne kunne man fra en lille bod, der lå der hvor gadegrønthandlerens bod er i dag ved siden af Rundetaarn, købe kildevand fra Hellig Kors Kilde, Roskilde) og ofte samledes man dér til bålfest, mange af disse samlinger af folk lokkede handlende til og der opstod flere markeder omkring, et enkelt findes endnu, Dyrehavsbakken. Det ofte vilde liv omkring ildemarkederne prøvede kirken flere gange at få stoppet, men den hedenske lysfest overlever stadig.

 

 
Juni 2009

Standerhejsning

 

 

Vi mødes til morgen kaffe med rundstykker kl. 8:00

Lørdag den 13 juni 2009 i klubhuset.

 

 

 

 

Mød talstærkt til denne og andre aktiviteter.

Venlig hilsen Bestyrelsen for Brønsodde fiskeri og bådlaug.

 
Maj 2009

 

FISKER FOR EN DAG!!

Tirsdag den 5. maj fra kl. 9,00 – 17,00

Afholder Svendborg natur  - og miljøskole kursus

For fritidsfiskere i klubhuset.

 

 

P.S. Vis hensyn ;-)

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Brønsodde fiskeri og bådlaug

 
Marts 2009
Fra Bestyrelsen

 

Til brugerne af husene på pladsen.

 

Som bekendt skal husene renoveres med nyt tag og med nye hylder på bagsiden.

 

I den forbindelse skal vi bede alle husbrugerne om fjerne alt fra bagsiden af jeres hus,

sådan at vi kan komme til at pille tage og gamle hylder ned.

Hvis I har noget i husene, der ikke kan tåle at stå uden tag i en (kort) periode,

er det også klogt at fjerne det.

 

 

Generalforsamling søndag den 29/3 2009, kl. 10.00 i klubhuset

 

                                                                                                                                                                                     

Dagsorden

1.    Valg af dirigent.

Svenn Vølker valgt til dirigent.

2.    Formandens beretning

Beretningen godkend.

3.    Gennemgang af regnskabet.

Regnskabet godkendt

4.    Behandling af indkomne forslag.

Vedtægterne ændres i overensstemmelse med bestyrelsens forslag og forslag fra medlemmer, således at §3A og §3B slettes.

§3lyder nu således:

 

Lauget har en plads til opbevaring af både og redskaber, samt en bådebro med plads til foreløbig 20 småbåde –

4. oktober 1994 udvidet til 30 småbåde max. 20 fod.

Broen vil med det antal både koste et engangsbeløb på 750 kr. pr. båd.

Derefter vil der kun blive udgifter til vedligeholdelsen.

Dette beløb betales ikke tilbage ved medlemsophør.

 

Desuden rettes §6, således at ny ordlyd er:

Medlemmer kan købe en broplads, når der er ledige pladser.

Køb af pladser forgår efter   bestyrelsens afgørelse således at  aktive fiskere får plads først, og medlemmer der kun dyrker sejllads til sidst.

Når medlemmet har købt en broplads bevares retten til denne bestemte plads så længe medlemmet dyrker aktiv sejllads.

Medlemmer har pligt til at meddele pladsmanden, hvis man ikke forventer.

at bruge bropladsen den kommende sæson.

Lauget låner herefter pladsen til et medlem i denne periode.

Hvis ejeren af pladsen ikke anvender bropladsen i max 2 år,

bortfalder retten til bropladsen,der herefter overgår til lauget.

Der ydes ikke tilbagebetaling til den tidligere ejer,

dog kan denne regel undtages i tilfælde af sygdom.

Medlemmer med broplads har ret til vinteropbevaring af deres båd på pladsen.

 5.    Valg         

        Henning Paulsen genvalgt som kasserer

6.     Karsten Sielemann genvalgt som bestyrelsesmedlem

        Lars Topp genvalgt som ny pladsmand

       

7.    Valg af 2 revisorer

        Genvalg til Svenn Vølker og Peter Eriksen.

8.     Valg af suppleanter.

        Jørn Laursen og Henrik C Møller valgt som bestyrelsessuppleanter og Preben

        Kjeldsen valgt som revisorsuppleant.

9.     Eventuelt

 

 

 

Referent KS

 

 

 

 

Marts 2009

 

Der er nu opstartet klub aften i Brønsodde fiskeri & bådlaug

hver onsdag aften fra kl 18:30

 

 

Til alle medlemmer

 

Pæle sættes ud den 28 marts 2009, der mødepligt.

 

Vi mødes kl. 8.00 til morgenkaffe.

 

Broen sættes lørdag den 18.april. Pælene er spulet på plads forinden.

Der er mødepligt

Vi mødes kl. 8.00 til morgenkaffe og parole. Der er skipperlabskovs, når vi er færdige.

Mvh.

Bestyrelsen

 

Julefrokost 2008

 

 

For medlemmer af Brønsodde fiskeri-og bådelaug og ledsagere.

 

Fredag den 14. november kl. 18.00

 

                     i klubhuset.

 

Pris: 110 kr.

 

Øl og snaps mv. købes til sædvanlige priser

Tilmed dig på listen, der ophænges i klubhuset.

 

mvh

Bestyrelsen

 

 

Juni 2008

 

Skt. Hans Aften mandag den 23.6 kl. 18.00

 

Vi afholder Skt. Hans Aften på sædvanlig vis for

medlemmer af Brønsodde Fiskeri og Baadelaug

med familie og venner.

 

Medbring selv mad. Grillen vil være tændt fra ca. kl. 18.

 

Øl, vin og sodavand kan købes på pladsen.

Hvis man selv medbringer vin,

betales 40 kr. i proppenge til foreningen pr. flaske

 

Bålet tændes kl. 20.30

 

Mød talstærkt op.

 

Bestyrelsen

 

Hilsen

Karsten

 

 

Husk aktivitets og flag hejsnings dag

lørdag den 14 juni kl 8:00

Der serveres morgen brød med kaffe og en lille en

 

Pladsmændene

 

Maj 2008

 

Der indføres turnus ordning for græsslåning på pladsen gælden fra år 2008.

Turnus vil blive de folk der er i et skur som så får 2 måneder af gangen.

Turnussen kan ses her på hjemmesiden under punktet plads og bro.

 

Med venlig hilsen

Pladsmændene

 

Broen 2008

 

Lørdag den 29 marts 2008 sætter vi pæle ud,

hvis vejret er til det.

 

Broen sættes ud lørdag den 12 april 2008

Vi mødes kl. 8 til morgenkaffe.

Der er labskovs, når arbejdet er færdigt.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen