Brønsodde fiskeri & bådlaug

 

  
Et billede, der indeholder himmel, vand, udendørs, båd

Beskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

Der er ikke meget liv tilbage i Vejle Fjord. Mange års forurening og klimaforandringer har skubbet økosystemet ud af balance. I et forsøg på at få fisk og fugle tilbage til fjorden, eksperimenterer Vejle Kommune og Vejle Amatørfiskerforening med at etablere kunstige muslingebanker. Pilotprojektet sker som en del af Vejle Kommunes projekt; Sund Vejle Fjord, der også har fokus på etablering af ålegræs og stenrev.

 

Se Video

 

        

til Webmaster